Dagpenge

11. juli 2017 0 Af Lorenzen

Står man i den uheldige situation, at have mistet jobbet i en fyringsrunde på arbejdet, eller gik nedskæringerne udover dig, så kan vejen foran en godt se lidt mørk og trættende ud. Er man ikke medlem af en af de 26 statsanerkendte a-kasser, så ser situationen slet ikke godt ud. Det er netop ved arbejdsledighed, at det månedlige kontingent til a-kassen kommer til sin ret, for her er der hjælp og rådgivning at finde.

A-kassen er dig nemlig behjælpelig med at få søgt arbejdsløshedsdagpenge, eller blot dagpenge, som det kaldes i daglig tale, og det er også gennem a-kassen, at du får udbetalt dagpenge. Der er nogle kriterier som man som medlem af en a-kasse skal overholde, for at være berettiget til udbetaling af dagpenge ved arbejdsledighed. For det første, så skal man ikke være selvforskyldt ledig. Her giver det sig selv, at man ikke pga. personlige aktioner har sat sig selv i en situation, hvor man er arbejdsledig. Man skal dernæst være registreret som aktiv jobsøgende i ens lokale jobcenter, som også formidles via. kommunale midler, og kan derfor findes under kommunens instanser.

Det er vigtigt for processen, at man melder sig ledig ved jobcenteret i umiddelbar forlængelse af ens ledighed, altså på første dagen efter ens sidste arbejdsdag. Ligeledes skal man have været medlem i den pågældende a-kasse i minimum ét år. I forlængelse af det, så er der krav omkring ens aktivitet på arbejdsmarkedet i de foregående tre år, som er betegnet som værende ’optjeningsperioden’, i fagtermer. Har man været lønmodtager på det der kaldes fuldtidsforsikring, så skal man have arbejdet som minimum i 52 uger i optjeningsperioden, eller det der svarer til 1.924 timer. Har man, på den anden side, været lønmodtager på deltidsforsikring, så skal man have været beskæftiget i minimum 34 uger i optjeningsperioden, eller i det der svarer til 1.258 timer. En undtagelse for disse regler gælder for nyuddannede og værnepligtige.

Dagpenge er også en økonomisk kompensation, som fås ved sygdom eller graviditet, da dagpenge i bund og grund går ind og erstatter et tab i indtægt, som både sygdom og graviditet kan kategoriseres som. I den forbindelse, så får man sygedagpenge, dog kun gennem en godkendelse fra kommunen og maksimalt i ét år fra sygdomsforløbets start. Dertil kommer kravet, at man skal være fuldt uarbejdsdygtig pga. ens sygdom (eller graviditet), samtidig med at man skal bo i Danmark og betale skat af ens indtægter.

Det man som ledig så skal gøre, er at opfylde rådighedskravet. Det betyder, at man med én dags varsel skal kunne påbegynde et formidlet job, om det er fra jobcenterets side eller fra a-kassens side. Samtidig kan man ikke være selektiv i de formidlede jobs, da det går ind og påvirker om hvorvidt a-kassen stempler dig som aktivt jobsøgende og derved til rådighed, så det er vigtigt at deltage i de samtaler og kurser som a-kassen melder ud for en.

Den højeste dagpenge sats for heltidsforsikrede er 788 kr. om dagen, eller 3.940 kr. om ugen, mens den for deltidsforsikrede er 525 kr. om dagen, eller 2.625 kr. om ugen. Det er beløb, som kan gå ind og påvirke ens ledighedsperiode, og sørge for, at holde en oven vande, indtil man finder nyt job. Læs mere om dagpenge og økonomi på Trygt.dk

Disclaimer