Sådan hjælper du dit barn til at trives i skolen

Sådan hjælper du dit barn til at trives i skolen

4. februar 2021 0 Af Nikolas Olsen

Der er ikke noget, som forældre hellere ønsker, end at deres børn trives og har det godt i skolen. Det kan hurtigt give anledning til stor bekymring, hvis de ikke har det godt i skolen, for de tilbringer trods alt mange timer der hver dag. Derfor er det altafgørende, at de har en god skolegang med gode klassekammerater og en fungerende undervisning. Når børn trives i skolen, så er der også større sandsynlighed for, at de klarer sig bedre fagligt, og derfor følges trivsel og læring hånd i hånd. Der er dog mange faktorer, der kan spille ind, når det handler om børns trivsel i skolen, og som forældre kan det være svært at vide, om ens barn trives i skolen, fordi man som forældre jo ikke er til stede på skolen i løbet af dagen til at se, om de har det godt eller ej. Hvis du læser med videre her i artiklen, så giver vi dig tre gode råd til, hvordan du bedst hjælper dit barn til at trives i skolen.

Sørg for den nødvendige støtte

Hvis dit barn er udfordret i skolen, er det vigtigt, at I som forældre først lokaliserer problemet, før I kan finde ud af, hvad jeres barn har brug for, så barnet kan få den rette hjælp og støtte. Nogle gange er jeres støtte som forældre ikke nok, og barnet har måske brug for ekstra støtte udefra. Hvis jeres barn ikke trives fagligt, kan det være eksempelvis være nødvendigt for barnet at få lektiehjælp i matematik, eller hvis jeres barn ikke trives socialt, kan I overveje at få en støttepædagog eller børnepsykolog tilkoblet barnet. 

Tal med dit barn

For at hjælpe jeres barn til at trives er det altafgørende, at I taler med jeres barn. I kan umuligt vide, hvad der foregår oppe i hjernen hos jeres barn, hvis ikke I taler med ham eller hende. Derfor er det vigtigt, at I taler med jeres barn så meget som muligt, men I skal give tid og plads til, at barnet selv kan få lov til at snakke og fortælle. På den måde kommer I ikke til at presse jeres barn til at tale mere end, han eller hun har lyst til. Når I taler med jeres barn, er I med til at fremme barnets selvværd, og det kan hjælpe til en bedre trivsel i skolen.

Vær aktiv og engageret i skolen

For at jeres barn kan trives i skolen, er det vigtigt, at I som forældre også selv engagerer jer i skolen og deltager i aktiviteter på skolen. Som forældre er I rollemodeller for jeres børn, og derfor er det vigtigt, at I sætter et godt eksempel for børnene. Ved at være aktiv og engageret i jeres børns skolegang, skaber I også et bedre forhold til de andre børns forældre, og det kan være en fordel, hvis der skulle opstå problemer mellem børnene.

Disclaimer